temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
 
บทความทั้งหมด: » ภาพกิจกรรม
ข่าวคณะการจัดการและการท่องเที่ยว
บทความและข่าวสารเกี่ยวกับสมาคมศิษย์เก่าคณวิทยาศาสตร์-ข่าวสารสมาคม
ข่าวสารและกิจกรรมศิษย์เก่า
ข้อมูลกิจกรรมของสมาคมและการนัดพบปะสังสรรค์กันระหว่างศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ-กิจกรรมสมาคม
ข่าวสารการสมัครงาน
รวบรวมข้อมูล ลิงค์ แหล่งข่าวสารเกี่ยวการรับสมัครงานสำหรับบัณฑิตที่กำลังเตรียมการหางาน-รับสมัครงาน
ภาพกิจกรรม
รวบรวมภาพกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม
งานสัมมนา "การพัฒนาศักยภาพ SMEs เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ"

มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๙ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมอบหมายให้คณะการจัดการและการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมพัฒนา SMEs ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน ภายใต้โครงการ “พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ”
(ปรับปรุงล่าสุด: 31 พ.ค. 2559 เวลา 13:28 น.)


โครงการอนุรักษ์และสืบสาน "ประเพณีรดน้ำสงกรานต์" และโครงการกีฬาสานสัมพันธ์อาเซียน ครั้งที่ 13

9 เมษายน 2559 ดร.ธินิกานต์ ประไกรวัน ผู้ช่วยคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์และสืบสาน "ประเพณีรดน้ำสงกรานต์"


(ปรับปรุงล่าสุด: 20 เม.ย. 2559 เวลา 16:06 น.)


แสดงความยินดีกับ ผศ.พัชนี นนทศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษาคนใหม่

5 เมษายน 2559 ผศ.พัชนี นนทศักดิ์ คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว พร้อมด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธานสาขา และหัวหน้าสำนักงานคณบดี


(ปรับปรุงล่าสุด: 20 เม.ย. 2559 เวลา 15:44 น.)


คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ข้อมูลศิษย์เก่า (สำหรับกรอกประวัติ และฉบับเต็ม)

นิสิตและศิษย์เก่าสามารถศึกษาวิธีการใช้งานเว็บไซต์ฯ เบื้องต้นได้จากคู่มือการใช้งานเว็บไซต์ข้อมูลศิษย์เก่า หากพบปัญหาการใช้งานกรุณาติดต่อ 038 102459
(ปรับปรุงล่าสุด: 14 ส.ค. 2557 เวลา 13:28 น.)