temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
 
บทความทั้งหมด: » ข่าวสารและกิจกรรมศิษย์เก่า
ข่าวคณะการจัดการและการท่องเที่ยว
บทความและข่าวสารเกี่ยวกับสมาคมศิษย์เก่าคณวิทยาศาสตร์-ข่าวสารสมาคม
ข่าวสารและกิจกรรมศิษย์เก่า
ข้อมูลกิจกรรมของสมาคมและการนัดพบปะสังสรรค์กันระหว่างศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ-กิจกรรมสมาคม
ข่าวสารการสมัครงาน
รวบรวมข้อมูล ลิงค์ แหล่งข่าวสารเกี่ยวการรับสมัครงานสำหรับบัณฑิตที่กำลังเตรียมการหางาน-รับสมัครงาน
ภาพกิจกรรม
รวบรวมภาพกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม
ทำเนียบรุ่นของเรา ชาวเทา-ทอง

ทำเนียบรุ่นของเรา ชาวเทา-ทอง
(ปรับปรุงล่าสุด: 3 มี.ค. 2558 เวลา 11:40 น.)


ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2554

ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2554
(ปรับปรุงล่าสุด: 3 มี.ค. 2558 เวลา 11:37 น.)


ขอเชิญศิษย์เก่าระดับปริญญาตรีและปริญญาโททุกท่าน เข้าร่วมงาน “คืนสู่เหย้า” ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง QS2-102 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 2

ขอเชิญศิษย์เก่าระดับปริญญาตรีและปริญญาโททุกท่าน เข้าร่วมงาน “คืนสู่เหย้า” ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง QS2-102 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 2


(ปรับปรุงล่าสุด: 3 มี.ค. 2558 เวลา 11:34 น.)