temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
 
บทความทั้งหมด: » ข่าวคณะการจัดการและการท่องเที่ยว
ข่าวคณะการจัดการและการท่องเที่ยว
บทความและข่าวสารเกี่ยวกับสมาคมศิษย์เก่าคณวิทยาศาสตร์-ข่าวสารสมาคม
ข่าวสารและกิจกรรมศิษย์เก่า
ข้อมูลกิจกรรมของสมาคมและการนัดพบปะสังสรรค์กันระหว่างศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ-กิจกรรมสมาคม
ข่าวสารการสมัครงาน
รวบรวมข้อมูล ลิงค์ แหล่งข่าวสารเกี่ยวการรับสมัครงานสำหรับบัณฑิตที่กำลังเตรียมการหางาน-รับสมัครงาน
ภาพกิจกรรม
รวบรวมภาพกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม
MRA on Tourism Professional 2559

MRA on Tourism Professional 2559
(ปรับปรุงล่าสุด: 18 เม.ย. 2559 เวลา 19:20 น.)


ประกาศรับสมัคร การสรรหาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพาเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คณะฯ

ประกาศรับสมัคร การสรรหาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพาเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คณะฯ
(ปรับปรุงล่าสุด: 3 มี.ค. 2558 เวลา 11:43 น.)


BMIC2015 - CALL FOR PAPER Online Registration will be available on March 3, 2015

BMIC2015 - CALL FOR PAPER Online Registration will be available on March 3, 2015
(ปรับปรุงล่าสุด: 3 มี.ค. 2558 เวลา 11:42 น.)