temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
 
 
ทำเนียบรุ่นของเรา ชาวเทา-ทอง
(Update: 2015-03-03 11:40:10)
ทำเนียบรุ่นของเรา ชาวเทา-ทอง
     

     นับตั้งแต่ปี 2498 ซึ่งเป็นปีก่อตั้งวิทยาลัยวิชาการการศึกษา บางแสน และได้เริ่มรับนิสิตเข้าศึกษาตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงปัจจุบัน จากวิทยาลัยวิชาการศึกษาเมื่อปี 2498 เป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน เมื่อปี 2517 และมหาวิทยาลัยบูรพาในปี 2533 โดยมีสีประจำสถาบันคือ สีเทา-ทอง จะมีประเพณีปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่ต้นคือการกำหนดชื่อรุ่นและ สีประจำรุ่น เพื่อแสดงถึงความสมัครสมานสามัคคีกันภายในรุ่น และเรียกขานเมื่อมีการพบปะในการชุมนุมศิษย์เก่าตามโอกาศอันควร โดยนิสิตในรุ่นนั้นจะร่วมกันตั้งชื่อรุ่น โดยส่วนมากจะกำหนดเป็นรูปสัตว์และไม่ซ้ำกับรุ่นพี่ ส่วนสีประจำรุ่นจะหมุนเวียนกันไป ชื่อรุ่นและ สีประจำรุ่นมีดังนี้

 

รุ่นที่
ปีเข้ารับการศึกษา
ชื่อรุ่น
สีประจำรุ่น
1
2498
ม้าสีหมอก หมอก
2
2499
ศรอนงค์ เหลือง-ดำ
3
2500
อรชร ขาว-แดง
4
2501
ช้างผงาด น้ำเงิน-ขาว
5
2502
ฉลามขาว เขียว-ขาว
6
2503
มดทอง เหลือง-ดำ
7
2504
ผึ้งหลวง ขาว-แดง
8
2505
สิงห์ผยอง น้ำเงิน-ขาว
9
2506
อินทรีผงาด เขียว-ขาว
10
2507
พยัคฆราช เหลือง-ดำ
11
2508
จงอางขาว ขาว-แดง
12
2509
ยุงทอง น้ำเงิน-ขาว
13
2510
เอราวัณ เขียว-ขาว
14
2511
กระทิงดำ เหลือง-ดำ
15
2512
เห่าไฟ ขาว-แดง
16
2513
พิราบขาว น้ำเงิน-ขาว
17
2514
หงส์ขาว เขียว-ขาว
18
2515
เสือดาว เหลือง-ดำ
19
2516
จามรี ขาว-แดง
20
2517
นางนวล น้ำเงิน-ขาว
21
2518
กรกฏ เขียว-ขาว
22
2519
บัวขาว เหลือง-ดำ
23
2520
ฉัททันต์ ขาว-แดง
24
2521
เหมราช น้ำเงิน-ขาว
25
2522
ตฤณสีห์ เขียว-ขาว
26
2523
มฤคมาศ เหลือง-ดำ
27
2524
พณิณธร ขาว-แดง
28
2525
ภูมรินทร์ น้ำเงิน-ขาว
29
2526
ชฏายุ เขียว-ขาว
30
2527
ศฤคาล เหลือง-ดำ
31
2528
นเคศวร ขาว-แดง
32
2529
มธุกร น้ำเงิน-ขาว
33
2530
ทวิชากร์ เขียว-ขาว
34
2531
พิหเคนทร์ เหลือง-ดำ
35
2532
ณัลลกัณฑ์ ขาว-แดง
36
2533
อติทีน น้ำเงิน-ขาว
37
2534
เคนกรี เขียว-ขาว
38
2535
เก็จทรายแก้ว เหลือง-ดำ
39
2536
กฤติกา ขาว-แดง
40
2537
สัตประพัทธ์ น้ำเงิน-ขาว
41
2538
ธีรวรการ เขียว-ขาว
42
2539
เอกภัทร์ภุมรินทร์ เหลือง-ดำ
43
2540
เศวตชาดชลทิศ ขาว-แดง
44
2541
วิลินกร น้ำเงิน-ขาว
45
2542
นรินทราทิตย์ เขียว-ขาว
46
2543
สัตตนิลบุษย์ เหลือง-ดำ
47
2544
วริช ช โลทร ขาว-แดง
48
2545
กาญจนกันทร น้ำเงิน-ขาว
49
2546
วนพิชญภากร เขียว-ขาว
50
2547
ทศวชิรชลธี เหลือง-ดำ
51
2548
รังสิมารุจี นทีคุณารักษ์ ขาว-แดง
52
2549
บูรไพริน หัสดินทร์นราธิป น้ำเงิน-ขาว
53
2550
นาคินบดินทร์ ขจรกลิ่น เขียว-ขาว
54
2551
กิตติกวินประภัสศิลป์มธุกร เหลือง-ดำ
55
2552
กษิรชาด ขาว-แดง