temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
 
 
ขอเชิญศิษย์เก่าระดับปริญญาตรีและปริญญาโททุกท่าน เข้าร่วมงาน “คืนสู่เหย้า” ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง QS2-102 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 2
(Update: 2015-03-03 11:34:54)

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
Burapha Business School (BBS)
---------------------------------------------------------------

ขอเชิญศิษย์เก่าระดับปริญญาตรีและปริญญาโททุกท่าน

ตั้งแต่

ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มศว วิทยาเขตบางแสน
ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปัจจุบันคือ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา


เข้าร่วมงาน

“คืนสู่เหย้า”

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้อง QS2-102 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 2


ธีมงาน: แว้นซ์บอย สก๊อยเกิร์ล
สามารถติดต่อจองบัตรได้แล้ววันนี้ บัตรโต๊ะละ 3,000 บาท (8 ที่นั่ง) 
ติดต่อจองบัตรได้ที่ โทร. 038-102-397, 038-102-371, 038-102-459


http://www.bbs.buu.ac.th/
http://www.alumni.bbs.buu.ac.th/