temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
 
 
แสดงความยินดีกับ ผศ.พัชนี นนทศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษาคนใหม่
(Update: 2016-04-20 15:44:57)

5 เมษายน 2559 ผศ.พัชนี นนทศักดิ์ คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว พร้อมด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธานสาขา และหัวหน้าสำนักงานคณบดี มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ดร.พรรณี พิมาพันธุ์ศรี ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันภาษา ณ สำนักงานสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา